logo
Arrangementen
Entertainment
Catering
  De zeilpraam
vaargebied
Historie
Wedstrijden
Boekingen
Home

Sylnocht laat u kennismaken met een traditie die zijn oorsprong vindt op de friese boerderijen. In het begin van de vorige eeuw vervoerden de friese boeren hun koeien, mest, hooi en nog veel meer hoofdzakelijk over het water. Het land waar de koeien graasden was vaak alleen te bereiken per boot. Hiervoor werden pramen gebruikt. Deze pramen waren oorspronkelijk voorzien van een mast en zeilen. Het vee bereikte met behulp van de wind en de schipper het land. Over kleinere afstanden werd ook wel geboomd. Zo om en nabij het midden van de eeuw verdwenen de masten uit beeld en werden de pramen met behulp van een gemotoriseerde sleepboot naar hun plaats van bestemming vervoerd.
Aan het einde van de vorige eeuw werden de eerste boerenpramen weer in ere hersteld, met name door de friese kunstenaar Ids Willemsma en door Sjerp de Vries. Ook Geert Pekema restaureerde de fraaie praam waarin hij als jongen al koeien en hooi had vervoerd. In overeenstemming met het nieuwe gebruiksdoel werden deze pramen met een groter zeiltuig uitgerust en ontpopten zich als snelle en sportieve scheepjes. Naarmate de vloot gerestaureerde pramen groeide, nam de wens toe om, net als vroeger, weer wedstrijden te gaan houden.
In 1996 werd de Stichting "De Fryske Boerepream" opgericht, die de klassevoorschriften vaststelde.

meer over de geschiedenis van de boerenpraam vindt u op: "de fryske boerepream/geschiedenis "

rule

kaart

Historie